ده قانون طلایی امیر مسعودی برای زندگی بهتر

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 14:39

امیر مسعودی سعی کرده است که در این مقاله روش های درست زندگی برای بهتر زندگی کردن را در قالب ده قانون بیان کند. قوانین به صورت زیر می باشد :

  1. به شما جسمی داده شده است. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی با شماست.
  2. در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت به نام “زندگی”  نام نویسی کرده اید. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه ریزی کنید.
  3. اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
  4. درس های زندگی آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند.
  5. آموختن پایان ندارد.
  6. قضاوت، غیبت، ادعا، سرزنش، تحقیر و مسخره نکنید.
  7. دیگران فقط آینه رفتارهای شما هستند.
  8. انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست.
  9. جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
  10. خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.