امیر مسعودی : کارهای ضروری را انجام ندهید، موفق نشوید

دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 15:15


استاد امیر مسعودی می گوید انجام دادن کارهای زیر که دقیقا عدم انجام کارهای اصلی و اساسی برای موفقیت در کنکور است، باعث موفق نشدن می شود :

  1. از تابستان شروع نکنید
  2. برنامه ریزی “درستی” نداشته باشید
  3. به هیچ عنوان منابع رو متناسب خود انتخاب نکنید
  4. هدف نداشته باشید
  5. از رتبه های برتر کمک نگیرید
  6. کارهای امروز رو به فردا موکول کنید
  7. روش های مطالعه ی هر درس  رو یاد نگیرید
  8. خلاصه نویسی نکنید
  9. کنترل زمان نداشته باشد
  10. خواب خود را کنترل نکنید و تنبل باشید و ورزش نکنید